Nieuws

Bijvoorbeeld: 16/11/2019
Bijvoorbeeld: 16/11/2019
16/07/2015 - 10:00
In samenwerking met de technici van de FOD Financiën, tracht ons support team zo spoedig mogelijk de toegang tot het attest fiscale schulden via Digiflow te herstellen. Tot op heden hebben we echter nog geen oplossing voor de storing gevonden.
14/07/2015 - 12:41
Telemarc
Sinds ongeveer 12u vandaag is de connectie met het attest BTW hoedanigheid hersteld.
13/07/2015 - 09:01
Telemarc
Wegens een storing in de versleutelde communicatie met de systemen van de FOD Financiën zijn de attesten BTW hoedanigheid en Fiscale Schuld tijdelijk onbeschikbaar.