FAS

Via de Federal Authentication Service (FAS) worden personen geauthentiseerd zodat ze toegang kunnen krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen.

Drie verschillende veiligheidsniveaus worden onderscheiden volgens de gevoeligheid van de informatie:

  • gebruikersnaam en wachtwoord
  • gebruikersnaam, wachtwoord en token
  • elektronische identiteitskaart met pincode

Alle overheidsdiensten en –instellingen die een beveiligd authenticatieproces willen voor hun toepassingen, kunnen gratis gebruik maken van deze dienst:

  • Federale overheidsdiensten en –instellingen
  • Gemeenschappen en gewesten
  • Provincies, gemeenten en OCMW’s
  • Instanties belast met sociale bescherming of sociale zekerheid en actoren in de gezondheidszorg
  • Ondernemingen of personen die een opdracht voor de overheid uitvoeren, instellingen met taken van algemeen belang, voor hun taken van algemeen belang