Telemarc

Wat is Telemarc?

Telemarc is een toepassing gebaseerd op de nieuwe IT-services van FOD BOSA DT die de uitwisseling van gegevens tussen authentieke bronnen en gebruikers vereenvoudigt.

Concreet betekent dit dat Telemarc de gebruiker toelaat attesten rechtstreeks bij een authentieke bron op te vragen via een elektronisch formulier en de zo papieren aanvraag, creatie en transfer van attesten te vervangen.

Telemarc is gericht aan aanbestedende overheden en mag enkel gebruikt worden om de inschrijvers op een overheidsoPdracht na te kijken op vlak van de uitsluitingscriteria,  en dit door gebruikers die de aanbestende overheid van de overheidsopdracht vertegenwoordigen. 

Privacy

Raadpleging van de authentieke bron kan alleen binnen het kader van de privacy wetgeving. Wanneer finaliteit en proportionaliteit aangetoond zijn wordt een context gecreëerd waarbinnen de toegang tot bepaalde attesten voor een bepaalde finaliteit door een bepaalde groep gebruikers wordt gegeven.  

Authentieke bronnen

Authentieke bronnen bevatten gegevens beheerd door een overheidsdienst die de juistheid van deze gegevens garandeert. Wanneer een digiflow gebruiker een attest opvraagt wordt de authentieke zelf aangesproken. Telemarc ontvangt vervolgens het antwoord en stockeert dit voor raadpleging door de gebruiker.

Toegangscontrole

Telemarc gebruikt eID, MyDigipass, TOTP (token op een smartphone app) of token voor identiteitscontrole en één of meerdere rollen in de toepassing rollenadministratie voor autorisatie tot een bepaalde context.

Overzicht raadplegingen

Een geautoriseerd gebruiker heeft toegang tot een overzichtspagina. Hier worden huidige aanvragen en antwoorden weergegeven, met de status van verwerking. De antwoorden blijven gedurende 30 dagen beschikbaar voor download

De gebruiker moet absoluut de PDF BESTANDEN BEWAREN voor later referentie. Eventuele afgedrukte kopijen hebben geen waarde.


Volgende raadplegingen zijn vandaag mogelijk:
1.    Attest BTW-hoedanigheid
2.    Attest sociale schulden
3.    Jaarrekeningen
4.    Attest niet-faillissement of soortgelijke toestanden
5.    Attest erkende aannemers
6.    Attest fiscale schulden