Support voor Digiflow

Contact betreffende organisatorische en juridische vragen met betrekking tot de finaliteit overheidsopdrachten/Telemarc:

Zie volgende link:

http://www.vereenvoudiging.be/content/overheidsopdracht-telemarc

Contact  betreffende organisatorische en juridische vragen met betrekking tot  tot de finaliteit controle werkgevers/Actiris:

Link wordt toegevoegd zodra Actiris finaliteit actief is

Contact bij technische vragen of problemen :

Om storingen of problemen te rapporteren verkiezen we dat jullie het contactformulier gebruiken

Eén boodschap per email of formulier

Om de interne supportprocedures vlot te laten verlopen vragen we e-mail boodschappen te beperken tot één onderwerp per boodschap.

Hoe vollediger je aanvraag is, hoe makkelijker je geholpen wordt. 

Dringende vraag!

Bel ons! Dringende incidenten moeten steeds ook telefonisch gerapporteerd worden, waar zinvol vergezeld van meer gedetailleerde beschrijvingen per e-mail (met vermelding van het ticketnummer).

Merk op: via het supportformulier krijg je normaal binnen enkele minuten een ticketnummer. Doe dit eerst en gebruik dit nummer in alle volgende e-mail- en telefooncommunicatie.

Ik krijg een ticket nummer, wat betekent dit?

Ieder onderwerp van interactie leidt tot een ticket in de Service Desk database met een uniek nummer en een summiere beschrijving van het onderwerp. De tickets worden parallel met de behandeling van de vraag vervolledigd. Het ticketnummer moet steeds vermeld worden in het onderwerp van e-mailverkeer met de Service Desk.

Waarom wil service desk steeds mijn ticket afsluiten?

De job van de Service Desk is om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en de bijhorende tickets zo snel mogelijk af te sluiten.

Wanneer het verzoek is afgehandeld (of wanneer de aanvrager niet reageert op herhaalde vragen voor bijkomende informatie) wordt de aanvrager hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Tickets worden gesloten als een reactie op deze boodschap langer dan 5 werkdagen uitblijft.

Vanzelfsprekend kan er steeds een nieuw ticket worden geopend als er toch nog nood voor ondersteuning zou zijn.

De Service Desk dringt aan om tickets afsluiten om er nieuwe te kunnen behandelen