Faq

01. Hoeveel kost de dienst?

De klant betaalt een éénmalige kost voor de creatie van zijn website. Deze wordt in grote mate bepaald door het aantal en de complexiteit van de gewenste functies.

DG Digitale Transformation van de FOD BOSA neemt de maandelijkse kosten voor hosting op zich.

Na ontvangst van de intentiebrief beleggen wij een vergadering met onze partner die instaat voor de creatie van de websites. Na afloop van deze vergadering ontvangt u binnen de 10 werkdagen een prijsofferte voor uw project. Deze prijsofferte verbindt u niet. 

 

02. Wie kan gebruikmaken van de dienst Fast2web?

De dienst Fast2web is gericht op de verantwoordelijken van de communicatiediensten van de federale overheidsdiensten en andere federale overheden.

03. Wat betekent WCMS ?

Webcontentbeheer (in het Engels Web Content Management System, vaak aangeduid met de afkorting WCMS) is de technologie voor het beheren van content bedoeld voor websites.

De beheersystemen voor webcontent zijn rechtstreeks online beschikbaar. U hoeft dus geen software te installeren. Deze ‘online CMS’ laten toe om de content van een website vrij te organiseren, zonder dat voorkennis van HTML vereist is.

04. Wat betekent Drupal ?

Drupal (www.drupal.org) is een opensourcesysteem voor contentbeheer (CMS). Het kan aan ieders wensen aangepast worden en geprogrammeerd worden door een Drupal-ontwikkelaar. Verder biedt het alle functies van Web 2.0: delen op sociale netwerken, FAQ, zoekmodule, nieuws, fotogalerij, kalender, enz.

Bron: fr.wikipedia.org/wiki/Drupal

05. Wat is de leveringstermijn voor een site ?

Voor een website van gemiddelde grootte gaan we ervan uit dat er, zodra besloten is welke functies nodig zijn en de bestelbon getekend is, 30 werkdagen nodig zijn voor de ontwikkeling.  Op dat moment is de website klaar in een testomgeving (‘staging’). Na de opleiding, kan de klant content in staging beginnen in te voeren.

06. Wat zijn de voorgestelde functies?

Het concept van Fast2web is dat uw website zonder bijkomende ontwikkelingssoftware en op korte termijn gemaakt kan worden. Wij bieden u dan ook een lange lijst functies aan, klaar voor gebruik. Sommige zijn algemene functies die verband houden met de website, andere werden specifiek voor Fedict ontwikkeld, zoals een link met de elektronische identiteitskaart (eID) en de integratie in de statistische diensten van Fedict (Stats).

Hieronder vindt u een lijst van enkele van de aangeboden functies:

 • Aanpasbare modellen (templates) 
 • Downloads en in categorieën ondergebrachte documenten 
 • Delen van content met sociale netwerken 
 • Opiniepeilingen/polls 
 • Kalender en beheer van evenementen 
 • Fotogalerij met diavoorstelling
 • Importeren en exporteren van gegevens
 • Integratie van geografische content met Open Street Map
 • Meertaligheid en beheer van vertalingen

07. Met welk type websites komt Fast2web overeen ?

Kleine tot middelgrote websites, websites voor campagnes die snel online geplaatst moeten worden, ezv.
U vindt voorbeelden van websites die in het kader van de dienst Fast2web gemaakt werden onder de rubriek "Realisaties".

08. Wat houdt het Anysurfer-label in ?

AnySurfer streeft ernaar dat websites en digitale documenten toegankelijk zijn. Toegankelijk betekent dat ze bruikbaar zijn voor iedereen, ook voor personen met een handicap.
Toegankelijkheidsrichtlijnen overlappen vaak met andere principes van modern webdesign en documentopmaak.

Bron: http://www.anysurfer.be

Via de Kanselarij van de Eerste minister bestelt Fedict de AnySurfer-audit van de website zodra hij online geplaatst wordt. De website die aan u geleverd wordt, is conform met de richtlijnen van AnySurfer op het vlak van opmaak, lettertypes, enz.  Het auditrapport vermeldt alle punten waarmee de website conform moet zijn om eventueel het AnySurfer-label te kunnen krijgen.

09. Kunnen we op eender welk moment de site exporteren?

Wij bieden deze dienst aan volgens het ‘no strings attached’-principe: u kunt op eender welk moment beslissen om uw website te exporteren en de volledige content en alle CMS-functies over te dragen aan een andere technische partner, die dan de verdere ontwikkeling en de hosting overneemt.

10. Wij willen de content van een bestaande website naar Fast2web migreren. Is dat mogelijk?

Onze partner zal u een prijsofferte doen toekomen voor de creatie van een nieuwe website en zal facultatief de migratie van de content aanbieden.  In functie van het aantal pagina’s en de CMS van de vorige website zal de migratie manueel (door de dienstverlener of door de klant) of door middel van een script (ontwikkeld door onze dienstverlener) uitgevoerd worden.

11. Omvat de dienst Fast2web het ontwerp ?

De basisontwerpelementen (kleuren van de teksten, boomstructuur van de titels, menuonderdelen, enz.) zijn in de offerte inbegrepen. Als u een geavanceerder ontwerp wenst, hebt u twee mogelijkheden:

 • ons een ontwerp bezorgen
 • een beroep doen op onze leverancier, zodat hij een ontwerp voor u kan maken (niet inbegrepen in de basisofferte).

12. Omvat de dienst Fast2web een functionele analyse?

De functionele analyse (wireframes) is niet voorzien in de basisofferte. Deze analyse is meestal overbodig voor websites die enkel gebruikmaken van de basisfuncties. Onze partner voor Fast2web kan u ook de wireframes leveren voor elk contenttype. Voor websites met een complexere structuur kunt u een beroep doen op onze kaderovereenkomst 'Information Architecture & Usability'.

13. Kunnen onze redacteurs een opleiding krijgen?

De opleiding van de redacteurs (tot vijf personen) is in de dienstverlening van Fast2web inbegrepen.  De redacteurs ontvangen ook een handleiding waarin de verschillende stappen voor het online plaatsen van de content beschreven worden.

14. Wij ondervinden problemen met onze website. Wat moeten we doen ?

Wanneer uw website in een testomgeving gezet wordt (staging), geeft FOD BOSA u toegang tot het ticketing systeem van onze leverancier. Met dit systeem kunt u de verschillende bugs en de problemen die u ondervindt meedelen en de status van uw ticket raadplegen.