Stappenplan

Stappenplan voor integratie betaalpagina en activatie betaalmethodes

  1. Administratieve dossier opvragen bij BOSA

Het volledige administratieve (lastenboek, offerte, positief advies IF, bestelbon, ..) dossier is verkrijgbaar bij de Service Desk van de FOD BOSA – DG Digitale Transformatie : http://www.services.fedict.belgium.be/nl/Contact

Dossier beheerder FOD BOSA: Delphine Duprez

  1. Integratietesten voor het betaalplatform (Sips)

De klant of zijn dienstverlener voert de integratietesten uit, op basis van de technische documentatie.

Technische vragen ivm integratie mogen naar supportsips-benelux@worldline.com worden gestuurd.

 

  1. Bestelbon opsturen

De klant wenst toegang te krijgen tot het Worldline-platform in productie (Sips) en wenst de betaalmiddelen te activeren.

De klant vult de bestelbon in (Bestelbon_WL_M1112_NL_V1.0.xlsx), 

en stuurt die via e-mail naar Worldline  (ecom-belgium@worldline.com) + in kopie naar de dossierbeheerder van de FOD BOSA, DG Digitale transformatie: - Delphine Duprez (delphine.duprez@bosa.fgov.be

Onderwerp mail: BOSA M1112 - Bestelbon –  <projectnaam/klantnaam> 

Uitleg bestelbon 

De klant stuurt de gescande versie van de bestelbon, ondertekend door de bevoegde persoon, terug naar Worldline en voegt een kopie van de identiteitskaart bij (als apart bestand)

Als u vragen heeft over het invullen van het bestelformulier, neem dan contact op met: ecom-belgium@atosworldline.com en Worldline valideert binnen de 3 dagen of de bestelbon correct is ingevuld en laat de klant weten of het document al dan niet volledig is. 

  1. Getekende gebruiksovereenkomst opsturen

In parallel met stap 3 stuurt de klant de getekende gebruiksovereenkomst (Gebruiksovereenkomst_M1112_E-Payment_NL_2.2.pdf) via e-mail naar Delphine Duprez, Service Manager van DG DT van de FOD BOSA voor de ePaymentdienst;  

 

  1. Informaties voor productie ontvangen

Worldline neemt binnen de 6 werkdagen de bestelbon op en stuurt:

  1. naar de technische contactpersoon: toegang tot een platform voor het download van het certificaat “secret keys” om de integratie in productie uit te voeren;

  2. naar de business contactpersoon: de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot de back office (MEX – Merchant extranet); beheer van de transacties, beheer van de gebruikers, reporting, …  (indien in bestelbon werd aangevraagd)