Lijst functionaliteiten per formule

donderdag, 7. juni 2018 - 11:30
Gedetailleerde lijst van beschikbare functionaliteiten per formule.

Elke wijziging van formule is van toepassing vanaf de volgende kalendermaand, voor zover de aanvraag minstens 5 werkdagen voor het einde van de maand bij de opdrachtnemer werd ingediend.