eBirth in 2012 : enkele cijfers

22/01/2013 - 14:00
In 2012 besloten 19 gemeenten en 24 ziekenhuizen de eBirth-oplossing te gebruiken.

Eind 2012 waren er in totaal 39 gemeenten (46 % van de gemeenten met ten minste een kraamafdeling op hun grondgebied) en 47 ziekenhuizen (44 % van de ziekenhuizen met kraamafdeling) die klant van e-Birth waren.

Dankzij eBirth werden er 34342 elektronische kennisgevingen van geboorte en 63680 elektronische dossiers met statistische gegevens (medische en socio-economische) verstuurd.

Er zijn meer gemeenten (77 %) dan ziekenhuizen (8 %) die de eBirth-module in hun interne toepassing hebben geïntegreerd; de overige klanten gebruiken de webtoepassing van Fedict.