eId Applet in de eBirth-webtoepassing - Tijdelijke oplossing

27/05/2015 - 15:09

Een algemeen probleem verstoort de werking van de Java-applet om de e-ID van de moeder/vader te lezen bij de geboorteaangifte.

Er is een tijdelijke oplossing gevonden om deze applet zoals voorheen te laten werken.

Wij raden u aan het volgende te laten uitvoeren door uw ICT-dienst.

  1. Verlaat de webtoepassing eBirth en zorg dat alle vensters van uw browser gesloten zijn.
  2. Controleer of u over de laatste versie van Java beschikt (surf naar https://www.java.com).
  3. Start de Java-console (onder Windows 7: Start -> All Programs -> Java -> Configure Java).
  4. Selecteer het tabblad 'Advanced' rechts (of overeenstemmend als Java in het Nederlands / Frans / Duits is geïnstalleerd).
  5. Controleer, onderaan in de lijst, in het blok 'Advanced security settings', of alleen de optie Use TLS 1.0 is geactiveerd. De opties TLS 1.1 en TLS 1.2 moeten gedeactiveerd zijn.

U kunt nu een nieuwe e-Birth-sessie openen en de goede werking van de applet controleren.

Indien deze oplossing het probleem toch niet zou kunnen oplossen, vragen wij de gebruikers van eBirth om het identiteitsformulier van de ouders met de hand in te voeren door de betreffende velden in te vullen.

Deze oplossing is slechts tijdelijk en zal binnenkort gewoonweg worden vervangen door een andere technische oplossing.

Dit probleem heeft geen invloed op het gebruik van de eID om de gebruiker bij de start van de eBirth-toepassing te authenticeren.

Met vriendelijke groeten,

Het eBirth-team