EID website behaalt Anysurfer label!

23/11/2012 - 14:59
Na enkele technische en inhoudelijke wijzigingen behaalt ook de in het voorjaar vernieuwde EID website http://eid.belgium.be het anysurfer label.

Hiermee vervoegt de EID website het federale portaal www.belgium.be, het portaal voor het personeel van de federale overheid fedweb.belgium.be, de site van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen www.cgvs.be en de Fedict dienstencatalogus fedict.belgium.be die eerder gebruik makend van de WCMS dienst van Fedict het label behaalden