Fedweb draait op de vernieuwde WCMS dienst

28/08/2015 - 12:00
De Fedweb site van de FOD P&O (http://www.fedweb.belgium.be) is de eerste van een reeks grote federale overheidssites bij Fedict die met succes werd gemigreerd naar de nieuwe CMS Drupal 7. De “DNS-switch” vond plaats op 27 augustus 2015 om 14u.

Waarom Drupal?

De voornaamste factoren bij de keuze van het platform waren de voorkeuren van de verschillende FOD's die de WCMS-dienst gebruiken, de kenmerken en kwaliteiten van het product en de expertise aanwezig op de Belgische markt. Na een analyse van mogelijke kandidaten koos Fedict ervoor zijn leveranciers en supportteams naar hetzelfde CMS (open source) te richten als dat van de dienst Fast2web, m.a.w. Drupal. De gerealiseerde synergie levert aanzienlijke winsten op het vlak van efficiëntie en 'ROI'.

Het verloop van een lang en ambitieus migratieprojectenprogramma

De vernieuwing van de WCMS dienst stond al geruime tijd op de Fedict agenda, werd abrupt vooruitgeschoven na de budgettaire beperkingen van april 2013. Hierdoor zag Fedict zich verplicht de ontwikkeling stop te zetten van het Tridion-platform waarop de WCMS-sites tot dan draaiden en werd onmiddellijk gestart met de voorbereiding van de vernieuwing.

Na een 'proof of concept' begin 2014 startte Fedict in mei 2014 een ambitieus 'migratieprojectenprogramma' op voor alle sites. Het meest kritieke element was de automatisering van de inhoudimport van de bestaande evoluerende sites naar het nieuwe contentmanagementsysteem. Deze stap is echter essentieel omdat zo ongeveer 150.000 pagina's kunnen worden gemigreerd en het herinvoerwerk voor de redacteurs van de betrokken sites tot een minimum wordt beperkt.

De website die als proefproject werd gekozen, was die van de FOD P&O, nl. Fedweb.

Elk migratieproject voor een site verloopt op basis van een gestandaardiseerde procedure in 6 fases:

  1. Snapshot en analyse van de huidige site (migratie ‘as is’)
  2. Bouw van de site in Drupal met vergelijkbare functies
  3. Ontwikkeling van de geautomatiseerde migratie van de inhoud en tests
  4. Validatie door de klant en bugs oplossen
  5. Nieuwe snapshot van de site, finale verificatie, opleiding van de redacteurs
  6. “Content freeze” en effectieve migratie.

Van begin tot einde betekent dat 4 tot 6 maanden werk per site voor de grootste sites en zo'n 3 maanden voor de kleinere.

De trein is vertrokken

De komende maanden volgen de sites van Fedict, eID, de FOD Mobiliteit, de FOD Financiën, de FOD Justitie, Belgium.be, enz. Al deze migratieprojecten werden gelijktijdig beheerd en zitten momenteel in fase 4 of 5.