Financiële ‘Ruling’

25/02/2015 - 12:47

De dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) is een autonome dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) die zich uitspreekt over alle vragen betreffende de toepassing van de belastingwetgeving die onder zijn bevoegdheid valt of over belastingen waarvan de FOD Financiën voor de inning en invordering instaat.

http://www.ruling.be