financien.belgium.be draait op DRUPAL in de vernieuwde WCMS dienst!!

26/10/2015 - 10:08
Grafiek vermindering antwoordtijd Financien website

De website van de FOD Financien (http://financien.belgium.be) is de vierde site van een Federale Overheidsdienst die met succes werd gemigreerd naar Drupal 7. De “DNS Switch” vond plaats op 26 oktober 2015 om 10:00.

De operatie verliep 100% volgens plan zonder noemenswaardige incidenten.

Meer infos over het migratieprojectenprogramma.