Geplande dienstonderbreking

26/05/2016 - 12:00

Op 31/5/2016 om 12.00 u is een technische interventie op de eBirth-applicatie gepland.

Die interventie wil twee problemen oplossen die eerder zijn vastgesteld :

(a)    (Webapplicatie voor ziekenhuizen) De toegang tot de medische formulieren aangemaakt vóór de release 29 : sommige ziekenhuizen konden de medische formulieren niet openen die vóór de release 29 (uitgerold op 24/3) waren aangemaakt maar niet verzonden.

(b)    (Webapplicatie voor ziekenhuizen) Opslag van de medische formulieren in het formaat XML (knop 'export').

Door de interventie zal de dienst gedurende ongeveer een uur onbeschikbaar zijn. Onze teams zullen het nodige doen om de duur van de interventie zo kort mogelijk te houden.

Daarnaast hebben sommige ziekenhuizen ons automatische berichten bezorgd afkomstig van de eBirth-applicatie, als zouden sommige medische formulieren niet in orde zijn hoewel het ziekenhuis ze verstuurd heeft. Wij werken aan een oplossing van dit probleem en houden u op de hoogte van de evolutie van onze werkzaamheden. Intussen mogen de ziekenhuizen dit bericht negeren.

Wij hebben ook enkele berichten ontvangen die melding maken van instabiliteiten in het medisch formulier. Dit probleem is ons bekend en wij werken ook hier aan een oplossing.

Met vriendelijke groeten,

Het eBirth-team