Het jaarverslag 2013 van de FOD Financiën staat online

18/07/2014 - 11:28

Het jaarverslag 2013 van de FOD Financiën werd gepubliceerd onder de vorm van een website. De realisatie van het managementplan met zijn drie strategische doelstellingen: doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening, loopt als een rode draad door het verslag. 

De hoofdstukken ‘Particulieren’ en ‘Professionelen’ beschrijven respectievelijk de realisaties die een impact hebben op de burgers of de ondernemingen waarbij volgende thema’s bij beide aan bod komen: controle en invordering, de strijd tegen de fiscale fraude, economie op internationaal vlak, en samenwerkingen en dienstverlening. 

Andere hoofdstukken gaan over de interne werking en hoe die te verbeteren, over cijfergegevens, over de nieuwe regelgeving van 2013 en over de medewerking aan duurzame initiatieven (Global Reporting Initiative of GRI). 

Ten slotte staan op de website nog een aantal wettelijk verplichte jaarverslagen van entiteiten zoals het Agentschap van de Schuld, het Zilverfonds, en de Dienst van de Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken. 

http://www.jaarverslag.financien.belgium.be/nl