Nieuwe open data-portaal data.gov.be

12/01/2016 - 11:36

Op 12 januari 2016 lanceerde de federale overheid een vernieuwd Open Data Portaal data.gov.be. Burgers en bedrijven kunnen voortaan terecht op één portaal voor alle datasets van de verschillende Belgische overheden.

Wie een dataset zoekt, kan de thematische  indeling gebruiken of vrij zoeken om een overzicht van de beschikbare datasets te verkrijgen. Er zijn momenteel enkele duizenden datasets toegankelijk. Op het portaal zelf worden geen datasets bijgehouden. Er wordt doorgelinkt naar de bestaande datasets van de verschillende overheidsdiensten.

Op termijn is het de bedoeling om vraaggestuurd te werken: de burger of onderneming signaleert ontbrekende data en de Task Force helpt ze ter beschikking stellen.  Daarnaast  zal er een overzicht worden toegevoegd van de verschillende datasets waarover de overheid beschikt. Ook de evolutie naar Linked Open Data  wordt van nabij opgevolgd en ondersteund.

Voor dit unieke portaal slaan Fedict en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) de handen in elkaar. Tot voor kort hadden zij elk hun eigen dataportaal.

Voortaan werken ze samen rond open data binnen de Open Data Task Force die het nieuwe Open Data Portaal aanstuurt.

Het nieuwe portaal kadert in de Federale Open Data-strategie die op 24 juli 2015 door de federale ministerraad werd goedgekeurd.  Het ondersteunt de “Open by default”-visie. Data van de overheid en overheidsbedrijven worden zo veel mogelijk onder een open licentie ter beschikking geplaatst, zodat burgers en bedrijven met die gegevens aan de slag kunnen gaan om creatieve toepassingen te ontwikkelen.

http://data.gov.be