Nieuwe site voor BELGIAN INTERNATIONAL COOPERATION ON SOCIAL PROTECTION

16/06/2014 - 08:19

BELINCOSOC verenigt alle actoren van de Belgische sociale zekerheid en is de structuur die de internationale samenwerking in dit domein bevordert (op Europees en mondiaal niveau).

Om deze missie te realiseren, heeft de Ministerraad van de Belgische federale regering besloten om Belincosoc op te richten als een shared services center voor de levering van gespecialiseerde diensten aan alle Belgische instellingen die actief zijn in het domein van sociale bescherming in een internationale context.

www.belincosoc.be