Nieuwe website Sociale Zekerheid draait op infrasctructuur Fedict

30/11/2015 - 11:00

Op 30 november, lanceerde de FOD Sociale Zekerheid zijn nieuwe website. Dit is de eerste website gebouwd op de Drupal portaalinfrastructuur van Fedict, de vervanger van Tridion.

 

Vanaf 30 november vervangt www.socialsecurity.belgium.be de huidige www.socialsecurity.fgov.be als website van de FOD Sociale Zekerheid.