Nieuwe website voor commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

22/06/2015 - 12:52

Sinds 1988 neemt het CGVS beslissingen met ingrijpende gevolgen voor de asielzoeker. Deze opdracht brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Elke medewerker draagt bij om van het CGVS een open, betrouwbare en besluitvaardige organisatie te maken die bescherming biedt aan wie die nodig heeft.

Met een jonge en goed opgeleide ploeg streeft het CGVS ernaar voor elke asielaanvraag zo snel mogelijk een juiste beslissing te nemen. de medewerkers gaan daarvoor respectvol, onpartijdig en integer te werk.

http://www.cgvs.be