Nieuwe website voor de consumentenombudsdienst

01/06/2015 - 10:14

De consumentenombudsdienst is een autonome openbare dienst die de volgende taken moet uitvoeren:

  • consumenten en ondernemingen informeren over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheden om consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen;
  • elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil in ontvangst nemen en deze, indien nodig, doorspelen naar een andere ter zake bevoegde en bekwame entiteit of ze zelf behandelen;
  • zelf tussenkomen bij elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een geschil waarvoor geen andere entiteit bevoegd is.

http://consumentenombudsdienst.be/