Nieuwe website voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH)

01/10/2015 - 09:16

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel staat in voor de algemene coördinatie van economische zendingen onder leiding van van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning. In nauwe samenwerking met Flanders Investment and Trade (FIT), Brussel Invest & Export (BIE), l'Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) en de FOD Buitenlandse Zaken wordt een algemeen programma opgesteld vaak met specifieke aandacht voor de voornaamste sleutelsectoren van de bilaterale economische samenwerking.

http://www.abh-ace.be/