Public Procurement

18/02/2015 - 12:47

Publicprocurement.be is de portaalsite rond overheidsopdrachten van de dienst Overheidsopdrachten van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Op deze portaalsite vinden ambtenaren en ondernemingen alle informatie zoals handleidingen, voorbeelddocumenten en contacten.  over de verschillende aspecten van de overheidsopdrachten, gaande van de wetgeving tot en met de elektronische verwerking van de overheidsopdrachten.

http://www.publicprocurement.be