Publicatie van de Jaarverslag 2014 voor FOD Financien

16/07/2015 - 09:26

De balans opmaken van de activiteiten van het afgelopen jaar is niet alleen een formaliteit. Het is een essentiële oefening die ons de mogelijkheid biedt om aan de burgers te tonen wat we in één jaar tijd hebben bereikt. Dit jaarverslag toont u de belangrijkste acties en resultaten die bijdragen aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen die zijn bepaald in het managementplan 2012-2017.

http://www.rapportannuel.finances.belgium.be/nl