Technische problemen eBirth – Medical Form: Opgelost

05/05/2015 - 13:22

In de toepassing eBirth zijn er momenteel problemen met het beheer van de medische formulieren.

Dit probleem doet zich niet permanent voor en treft niet alle ziekenhuizen.

Onze technische diensten zijn de oorzaak van het probleem aan het onderzoeken en doen al het mogelijke om de dienst zo snel mogelijk te herstellen.

We zullen verdere informatie over dit probleem publiceren zodra we daarover beschikken.

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

Update van 6/5: de oorzaak van het probleem lijkt te geïsoleerd zijn. Onze diensten zijn bezig met de implementatie van de oplossing.

Update van 8/5: het probleem is opgelost.