Telemarc (Digiflow voor overheidsopdrachten) gestoord

19/04/2016 - 10:00
Het attest fiscale schulden en BTW hoedanigheid zijn sinds gisteren onbeschikbaar

We raden u aan de FOD Financiën - Algemene administratie van de inning en de invordering te contacteren als u dringend attesten nodig hebt

Deze dienst kan manueel attesten genereren.