Telemarc: Tijdszone aangepast in het attest Fiscale Schulden

23/06/2015 - 11:15

Het attest fiscale schulden werd aangepast zodat de timestamp zich presenteert in de Belgische tijdszone (UTC +1, rekening houdend met zomertijd) in plaats van UTC (GMT, zonder rekening te houden met zomertijd). Dit heeft als gevolg dat de timestamp in de attesten Fiscale schulden één uur (attest aangeleverd tijdens wintertijd) of twee uur (attest aangeleverd tijdens zomertijd) later zal getoond worden.

Deze aanpassing zal automatisch op alle attesten fiscale schulden worden toegepast, ook deze die zich reeds in uw inbox bevinden.