VANAF 1 MAART GAAT FEDICT OP IN DE FOD BELEID EN ONDERSTEUNING

27/02/2017 - 12:00

Overeenkomstig het regeerakkoord ging de ministerraad van 3 juli 2015 akkoord met het opstarten van zes trajecten in het kader van de optimalisatie van de federale overheid. Traject 6 heeft betrekking op het samenbrengen van de ondersteunende diensten, met name HR, IT, communicatie, begroting en boekhouding.

Op 1 maart 2017 worden 5 ondersteunende organisaties, Fedict, FOD Personeel en Organisatie, FOD Budget en Beheerscontrole, samen met Selor en Empreva geïntegreerd in één horizontale entiteit, de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid.

De oprichting van deze FOD beoogt het hergroeperen van gelijksoortige activiteiten om dubbel werk en silo's te vermijden.  Haar belangrijkste doelstelling is het zo optimaal mogelijk ondersteunen van de andere federale overheidsdiensten: hoe beter de verticale organisaties ondersteund worden, hoe meer ze zich kunnen focussen op hun eigen kerntaken. De rode draad in de organisatie wordt een cultuur van dienstbaarheid en een streven naar de optimalisatie van de dienstverlening aan de klanten. Dankzij de standaardisatie, de automatisering en de centralisatie van de afzonderlijke stafdiensten van de bestaande organisaties in één interne ondersteunende dienst zal ook aan efficiëntie worden gewonnen. De nieuwe organisatie krijgt 1 onthaal, 1 personeelsdienst, 1 ICT dienst, 1 boekhouddienst, 1 logistieke dienst, 1 communicatiedienst en 1 vertaaldienst.

De organisatiestructuur van deze nieuwe FOD omvat zes directoraten-generaal: 

  • Begroting en Beleidsevaluatie
  • Digitale Transformatie
  • de dienstencentra: Rekrutering en Ontwikkeling, Sociaal Secretariaat PersoPoint en Federale Accountant/Procurement
  • de interne ondersteunende dienst

De activiteiten van Fedict worden ondergebracht in het Directoraat-generaal Digitale Transformatie dat ad interim geleid zal worden door Ben Smeets. Het personeel zal gefaseerd verhuizen naar het gebouw WTCIII, dichtbij het Noordstation.