Zijn er 14-18 orloog slachtoffers in je familie of dorp ?

16/09/2015 - 09:10

De DG Oorlogsslachtoffers bewaart 240.000 dossiers van personen van wie tijdens de Eerste Wereldoorlog de lichamelijke integriteit werd aangetast, op Belgisch grondgebied of in de bezette gebieden. Honderd jaar na het begin van dit conflict heeft de DG het initiatief genomen om een virtuele tentoonstelling te creëren, in de vorm van de website www.belgischeburgers14-18.be.