Service Integrator (FSB)

De Federal Service Bus: hét platform van de federale overheid voor beveiligde uitwisseling van elektronische gegevens

De Federal Service Bus (FSB) wil de toegangspoort zijn tot de belangrijkste (authentieke) gegevensbronnen van de federale overheid. Concreet stelt de dienst een platform ter beschikking van de federale administraties en organen, of instellingen die een taak van algemeen belang vervullen, om de raadpleging of gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens, van toepassing tot toepassing, via internet toe te laten. Het platform stelt op homogene en beveiligde wijze webservices ter beschikking die een foutloze toegang bieden tot (authentieke) gegevensbronnen.

Deze webservices worden ontwikkeld als herbruikbare componenten. Ze zijn bijzonder nuttig als basiscomponenten die de constructie van virtuele loketten vereenvoudigen.

De catalogus van de webservices kan worden geraadpleegd op de FSB Web Services Families . Andere webservices kunnen worden toegevoegd op verzoek van de service consumers.