eBirth

Wat is eBirth?

eBirth is een informaticaoplossing die toelaat om de nuttige gegevens in verband met het administratieve proces van de kennisgeving van geboorte te digitaliseren en de transfer van deze gegevens naar alle betrokkenen te vergemakkelijken. Concreet betekent eBirth dat de papieren versie van de formulieren wordt vervangen en dat de gegevens nog maar één keer moeten worden ingevoerd.

Schema van het eBirth platform, aan één kant staan de ziekenhuizen en zelfstandige vroedvrouwen die werken met de Medische toepassing, aan de andere kant de Burgerlijke stand van de gemeente van geboorte, die werken met de Toepassing Gemeenten. Deze toepassingen zijn gelinkt aan databanken bij de gewesten en de FOD Economie en er worden medische statistische gegevens, identiteitsgegevens en socio-economische gegevens ingevoerd.

Deze oplossing omvat twee toepassingen:

 • De ene is bestemd voor de zorgverleners
 • de andere is bestemd voor de gemeenten, meer bepaald voor de diensten van de Burgerlijke Stand.

Deze twee toepassingen zijn met elkaar verbonden en vergemakkelijken de overdracht van gegevens tussen de toepassingen onderling en naar de Gemeenschappen en de FOD Economie. eBirth informatiseert dus deze processen.

Doelstellingen van eBirth

eBirth heeft tot doel de procedures tussen de zorgverleners (in en buiten de ziekenhuizen), de gemeenten en de andere actoren binnen de Gemeenschappen of de federale administraties te vergemakkelijken, te optimaliseren en te harmoniseren.

De voordelen zijn:

 • vermindering van de werklast;
 • verbetering van de kwaliteit van de gegevens;
 • vermindering van de duur van de gegevensoverdracht tussen de betrokkenen;
 • vermindering van de logistieke kosten voor de verwerking van de papieren versies.

Wie doet wat?

De zorgverlener die de geboorte heeft begeleid moet:

 • binnen de 24 uur de geboorte melden bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden;
 • de medische statistische gegevens invullen die bestemd zijn voor de Gemeenschappen en uiteindelijk voor de FOD Economie.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente van de geboorte moet op zijn beurt:

 • de gegevens die de zorgverlener heeft doorgegeven ontvangen en controleren om de geboorteakte op te stellen wanneer de ouders de geboorte van hun kind komen aangeven;
 • de sociaaleconomische statistische gegevens invullen die bestemd zijn voor de Gemeenschappen en uiteindelijk voor de FOD Economie.

Deze taken veranderen niet, maar met eBirth worden alle stappen geïnformatiseerd.

De functionaliteiten

Met de eBirth-toepassing kunnen de ambtenaren van de Burgerlijke Stand voortaan de kennisgeving van de geboorte, het geboorteattest en de luiken A en B van Model I met de identificatiegegevens die de zorgverlener heeft verstuurd, via elektronische weg ontvangen.

Deze gegevens kunnen dan worden gecontroleerd en/of gecorrigeerd indien nodig.

De eBirth-toepassing maakt het ook mogelijk om het sociaaleconomische formulier (luik D van Model I) in te vullen vooraleer het elektronisch naar de Gemeenschappen te sturen.

Voordelen voor de Burgerlijke Stand

 • Geen overdracht meer van ‘papieren’ formulieren (Model I) die ook de medische gegevens bevatten; deze gegevens heeft de Burgerlijke Stand overigens niet nodig.
 • Betere kwaliteit van de gegevens dankzij de hulp bij de invoer van de gegevens en de geïntegreerde controles (met mogelijkheid om de gegevens van de eID-kaart van de moeder en de vader in te lezen (optioneel) in de ziekenhuizen).
 • Minder correcties en opzoekingen voor de identificatie van de moeder en de vader.
 • Het is gemakkelijker om de identificatiegegevens die het ziekenhuis heeft doorgegeven met de authentieke bronnen te vergelijken dankzij de geïntegreerde raadpleging van de gegevens van het Rijksregister en het Bisregister.

Wettelijk kader

De eBirth-toepassing respecteert het wettelijk kader dat wordt gedefinieerd door het Burgerlijk Wetboek (artikel 56) en het koninklijk besluit van 14/06/1999 waarbij een jaarlijkse statistiek van de geboorten wordt voorgeschreven, meer bepaald het gebruik van Model I (luiken A, B, C en D). Bij de ontwikkeling van de oplossing werd ook rekening gehouden met de voorschriften van het Strafwetboek (artikel 361 en 363).

We merken ook op dat de eBirth-toepassing de beveiligde elektronische uitwisseling van gegevens tussen de actoren op het terrein mogelijk maakt. Ze respecteert bijgevolg de bescherming van de privacy en het medisch geheim.