Gemeenten

De oplossing e-Birth zorgt ervoor dat de medewerkers van de burgerlijke stand via elektronische weg de kennisgeving van geboorte ontvangen en dat tevens de socio-economische gegevens naar de gemeenschappen worden verstuurd.

Twee types van informatica-oplossingen werden ontwikkeld voor de gemeenten :

  • de web  toepassing
  • de web services