Ondersteuning Gemeenten

Bij problemen kan u contact opnemen :

Gelieve te preciseren welke oplossing u gebruikt :

  • de webtoepassing die door BOSA ter beschikking wordt gesteld
  • de toepassing die door uw informaticaleverancier ter beschikking wordt gesteld

Voor elk incident zal u een ticketnummer worden doorgegeven. Dit ticketnummer moet worden vermeld in alle daarop volgende communicatie die betrekking heeft op dit incident.