Overschakelen op eBirth

Implementatie van eBirth – algemeen

eBirth heeft betrekking op alle gemeenten met minstens één kraamkliniek op hun grondgebied.

Initieel impliceert de implementatie van de eBirth-dienst altijd de eerste kraamkliniek op het grondgebied en de overeenkomstige gemeente.

De implementatiedatum van eBirth moet het voorwerp uitmaken van een consensus tussen elke partij, in samenwerking met BOSA DT en eHealth.

Als de gemeente meerdere kraamklinieken heeft op haar grondgebied, kunnen de ziekenhuizen vervolgens overgaan tot de installatie van eBirth door hun werkzaamheden te coördineren met BOSA DT, eHealth en de betrokken gemeente die al in productie is. De ziekenhuizen kunnen zo, elk op hun beurt, gebruik maken van eBirth vanaf een bepaalde datum in overeenstemming met alle partijen, zoals hieronder geïllustreerd wordt.

eBirth – Hoe starten met de installatie van de dienst?

Elke partij neemt contact op met Fedict, die de werkzaamheden tussen alle partijen coördineert en bevordert. Na een eerste contact waarbij Fedict de ins en outs van de dienst voorstelt, gaat elke partij over tot een eenvoudige analyse om het volgende te bepalen:

  • Het type van installatie dat gekozen zal worden
  • De stappen van de installatie en de bijbehorende planning

Concreet:

Stuur een mail naar het adres ProjecteBirth@bosa.fgov.be om het proces te starten.

eBirth – Welke technische installatie kiezen?

De gemeenten en de kraamklinieken kunnen, los van elkaar, kiezen om eBirth te gebruiken volgens twee methoden:

En daarna?

De diensten van Fedict zullen u informeren over de verschillende voorbereidende stappen om in productie te gaan en zullen de coördinatie van de werkzaamheden bevorderen tussen:

  • De gemeente
  • De ziekenhuizen
  • eHealth
  • De IT-diensten van de verschillende partijen
  • De IT-leveranciers van de verschillende partijen

… totdat de partijen in productie kunnen gaan.