Documenten

(1) Alvorens u eBirth begint te gebruiken

Eerst en vooral: als u binnenkort eBirth wilt gaan gebruiken, neemt dan contact op (als dat nog niet gebeurd is) met het team van eBirth: stuur een mail naar ProjectEbirth@bosa.fgov.be.

Daarna kunt u nuttig gebruik maken van de volgende documenten:

Om de diverse voorbereidende fases met succes te doorlopen:

Voorbereidingsformulier voor het gebruik van eBirth door gemeenten

Protocolakkoord gemeenten E-birth

Controlelijst voor gemeenten die de eBirth-webapplicatie implementeren (gemeenten in Vlaanderen)

Controlelijst voor gemeenten die de eBirth-webapplicatie implementeren (gemeenten in Brussel)

Controlelijst voor gemeenten die de eBirth-webdiensten implementeren

Technische stappen:

Certificaat aanvraagformulier  :   FSB_cons_cert_aanvraag.pdf

Procedure                               :   https://dtservices.bosa.be/nl/services/fsb/aanvraag-van-een-fsb-webservice-fsb-certificaat/ik-vraag-een-fsb-consumer-certificaat

Technical Connexion Request Form (TCRF) voor FSB : TCRF_template_v1.1_nl.docx

Technische documentatie voor de informaticadienst of de dienstenleverancier:

Handleiding voor de installatie van webdiensten

Parameters voor het gebruik van de webapplicatie (parameters van de browser)

Documentatie voor de beheerder van de toegangsrechten tot eBirth

Ga naar de homepagina van de applicatie Mijn eGov-rollen beheer en consulteer de helpfunctie die u wenst.

Gemeenten in vlaanderen: ga naar de pagina Gebruikersbeheer lokale besturen.

(2) Wanneer u eBirth gebruikt

Handleiding voor de gebruikers van de webapplicatie

:

downloaden

Bij aanhoudende onbeschikbaarheid van de webapplicatie, blanco formulier om manueel in te vullen en naar de Gemeenschap te sturen: sociaal-economisch formulier

:

downloaden

Verbetering van de door eBirth gestuurde socio-economische gegevens als uw gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt

:

downloaden

Verbetering van de door eBirth gestuurde socio-economische gegevens als uw gemeente in het Vlaams Gewest ligt

:

downloaden

(3) Als uw gemeente de webapplicatie gebruikt en in de toekomst wil beginnen met webdiensten

  • Bij de overgang van de webapplicatie van BOSA Digitale Transformatie naar het gebruik van de in uw applicatie geïntegreerde eBirth-module moet u een aantal voorzorgsmaatregelen treffen. De procedure gaat als volgt.