Documenten

(1) Alvorens u eBirth begint te gebruiken

Eerst en vooral: als u binnenkort eBirth wilt gaan gebruiken, neemt dan contact op (als dat nog niet gebeurd is) met het team van eBirth: stuur een mail naar ProjectEbirth@bosa.fgov.be.

Daarna kunt u nuttig gebruik maken van de volgende documenten:

Om de diverse voorbereidende fases met succes te doorlopen:

Voorbereidingsformulier voor het gebruik van eBirth door ziekenhuizen

 

:downloaden

Controlelijst voor ziekenhuizen die de eBirth-webapplicatie implementeren

 

:downloaden

Controlelijst voor ziekenhuizen die de eBirth-webdiensten implementeren

 

:downloaden

Technische documentatie voor de informaticadienst of de dienstenleverancier:

Handleiding voor de installatie van webdiensten (in het Engels)

:

downloaden

Cookbook voor de installatie van webdiensten (bevat de handleiding voor de installatie van webdiensten + basisinformatie + testgevallen)

:

downloaden

Parameters voor het gebruik van de webapplicatie (parameters van de browser)

:

downloaden

Documentatie voor de beheerder van de toegangsrechten tot eBirth

Hoe de gebruikers van de eBirth-webapplicatie te beheren: downloaden

(2) Wanneer u eBirth gebruikt

Handleiding voor de gebruikers van de webapplicatie

:

downloaden

Bij aanhoudende onbeschikbaarheid van de webapplicatie, blanco formulier om manueel in te vullen en te verzenden:

  • naar de gemeente: kennisgeving van geboorte (document tot pagina 3)
  • naar de Gemeenschap: medisch formulier (document vanaf pagina 4)

:

downloaden

Verbetering van de door eBirth gestuurde medische gegevens als uw ziekenhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt

:

downloaden

Verbetering van de door eBirth gestuurde medische gegevens als uw ziekenhuis in het Vlaams Gewest ligt

:

downloaden

(3) Als uw ziekenhuis de webapplicatie gebruikt en in de toekomst wil beginnen met webdiensten

  • Bij de overgang van de webapplicatie van Fedict naar het gebruik van de in uw applicatie geïntegreerde eBirth-module moet u een aantal voorzorgsmaatregelen treffen. De procedure gaat als volgt.