Stappenplan

Na het opsturen van het bestelbon naar de dienstverlener: 

 • Ontwikkeling maquettes, design
 • Validatie door de klant
 • Ontwikkeling van de website
 • Versturen van de URL’s en aliassen aan de FOD BOSA.
 • Aanvraag van registratie van de domeinnaam bij de Kanselarij*
 • Ontvangst van de gebruikersnamen en wachtwoorden voor de redacteurs
 • Opleiding bij de klant; de klant nodigt de deelnemers uit.
 • Onsite opleiding van het redactieteam in ‘staging’ (acceptatie), ontvangst gebruikershandleiding(en)
 • Ontvangst van de toegang tot de ticketing tool om supportaanvragen in te dienen
 • Invoer van de content door de redacteurs (verwijderen van de testcontent)
 • Versturen van een aanvaardingsdocument voor de website (download hier: Signed Acceptance Report).
 • Creatie van een ticket voor aanvraag van ‘go-live’ van de website
 • FOD BOSA, DG DT bestelt bij de Kanselarij van de Eerste minister een AnySurfer-audit (Meer informatie vindt u op de website van AnySurfer.)
 • Ondertekening van de gebruiksovereenkomst met de FOD BOSA en overgang naar service mode. (Download de gebruiksovereenkomst.)
 • De klant ontvangt het rapport van de AnySurfer-audit
 • De dienstverlener verbetert de aspecten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. 

(*) facultatief

 

 U wilt een beroep doen op DG DT voor een nieuwe website?

 • Indiening van een aanvraag per e-mail bij de Service Desk van de FOD BOSA.
 • Versturen van een intentiebrief voor elke nieuwe website.
 • Verkennende vergadering om de behoeften te analyseren
 • Versturen van alle overige documentatie die van nut kan zijn (boomstructuur, wireframes, enz.)
 • Intakevergadering (start van het proces / toelating) met de partner van de FOD BOSA om een offerte op maat op te stellen
 • Ontvangst van de offerte
 • Na goedkeuring: ondertekening van de offerte en versturen van de bestelbon