Ik vraag een nieuwe FSB webservice aan

Aanvraag procedure voor een nieuwe FSB webservice als FSB consumer of als FSB provider

 

Als FSB Consumer:

Op de FSB Catalogue van Web Service Families kan u alle vandaag beschikbare webservices terugvinden (  http://dtservices.bosa.be/nl/services/fsb/catalogue  ).

Heeft u voor uw business nood aan extra gegevens, dan kan de FOD BOSA DT  u daarbij helpen.

De FOD BOSA DT is wettelijk verplicht om de gevraagde webservice aan te bieden. Meer informatie kan u terugvinden in onze FAQ.

U kan een afspraak maken met het FSB team om uw business behoeften te bespreken door een aanvraag in te dienen via FSB@bosa.fgov.be .

Een Service Manager zal u contacteren om een afspraak te maken. De FOD BOSA DT zal de noden bekijken en analyseren.

De FOD BOSA DT kan partnerintegratoren contacteren om na te gaan of er reeds bronnen en webservices bestaan die kunnen aangeboden worden.

 

De planning van het beschikbaar stellen van de nieuwe webservices hangen af van volgende factoren:

  • Beschikt de databron over een bestaande webservice of moet deze nog gebouwd worden
  • Behoort de databron tot het netwerk van FSB of van de 5 overige openbare dienstenintegratoren?
  • Is de databron reeds geconnecteerd met een openbare dienstenintegrator
  • De complexiteit van de webservices
  • Governance van de webservice

 

Op basis van bovenstaande punten, kan de FOD BOSA DT een voorlopige planning opstellen voor het ter beschikking stellen van de webservice over FSB.

 

Als FSB Provider:

U beschikt over een databron waarvan de informatie wordt ter beschikking gesteld via webservice. Elke federale instellling kan op aanvraag zijn webservice via FSB ter beschikking laten stellen.

De FOD BOSA DT neemt dan de configuraties, communicaties en incident management op zich. De FOD BOSA DT  is wettelijk verplicht om de webservice via FSB aan te bieden, meer informatie kan u terugvinden in onze FAQ.

Ook instellingen die niet zeker zijn onder welke integrator ze vallen, kunnen een aanvraag indienen bij de FOD BOSA DT, wij geven u met plezier de contacten van een van de 5 andere openbare dienstenintegratoren

U kan een afspraak maken met het FSB team om uw business te bespreken door een aanvraag in te dienen via FSB@bosa.fgov.be .

U zal door een Service Manager gecontacteerd worden om een afspraak te maken. De FOD BOSA DT zal de aangeboden informatie bekijken en analyseren.

 

De planning van het beschikbaar stellen van de nieuwe webservices hangen af van volgende factoren:

  • Beschikt de databron over een bestaande webservice of moet deze nog gebouwd worden
  • Is de databron reeds geconnecteerd met FSB
  • De complexiteit van de webservices
  • Governance van de webservice

Op basis van bovenstaande punten, kan de FOD BOSA DT een voorlopige planning opstellen voor het ter beschikking stellen van de webservice over FSB.