Informatie CSAMServices (S227)

Wat is CSAM?

CSAM is een geheel van afspraken en van regels om het identiteits- en toegangsbeheer binnen het e-government te organiseren.

CSAM verzekert, zowel voor burgers die in eigen naam optreden als diegenen die optreden in naam van een onderneming:

 • identificatie;
 • authenticatie;
 • autorisatie;
 • beheer van de mandaten;

Daarnaast maakt CSAM het voor ondernemingen mogelijk het toegangsbeheer van hun medewerkers te structureren en te organiseren.
CSAM evolueert voortdurend. Er komen verbeteringen aan en op termijn zullen er ook nieuwe diensten aangeboden worden.

Samenwerking tussen overheidsdiensten

CSAM is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten en is een initiatief van de volgende instanties:

 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 • FOD BOSA DG DT;
 • FOD Financiën;
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
 • FOD Binnenlandse Zaken.

Daarnaast wordt CSAM gedragen door een groeiend aantal overheidsdiensten. Zij doen een beroep op CSAM om de toegang tot hun e-governmentdiensten te regelen. Enkele voorbeelden zijn de sociale zekerheid, de FOD Mobiliteit, diverse instellingen van de gezondheidszorg, Justitie, de regio's, lokale besturen, ...

Context

Sinds een aantal jaren bieden overheidsinstellingen steeds meer onlinediensten aan voor burgers en ondernemingen. De elektronische loketten van gemeenten, de multifunctionele aangifte voor werkgevers (DmfA), Tax-on-web en de diverse onlinediensten van de gezondheidszorg behoren tot de bekendste voorbeelden.

E-Government biedt vele voordelen, maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.  Zo is het belangrijk de identiteit van de gebruikers te kennen (identificatie) en die afdoende te controleren (authenticatie). De elektronische identiteitskaart (eID) is daarvoor het meest veilige en betrouwbare hulpmiddel.

Wanneer een burger optreedt in eigen naam, bijvoorbeeld bij het invullen van zijn belastingaangifte via Tax-on-web, is een gewone controle van de identiteit voldoende. In sommige gevallen wordt er ook een specifiek kenmerk, zoals leeftijd of woonplaats, gecontroleerd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de onlinekansspelen van de Nationale Loterij: het systeem gaat na of de gebruiker die zich wil inloggen wel meerderjarig is.

Burgers kunnen ook optreden in naam van een onderneming. In dat geval moet het systeem niet alleen de identiteit en eventuele attributen nagaan; het moet ook verifiëren of die persoon bepaalde handelingen mag verrichten in naam van de onderneming.

Ondernemingen kunnen die toegangen zelf beheren via toegangsbeheersystemen.

België heeft verschillende overheden met elk hun eigen overheidsdiensten: het federale niveau, de provincies, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden. CSAM streeft naar één gemeenschappelijke oplossing voor de toegang tot de onlinediensten van al deze overheden. Deze oplossing bespaart burgers en ondernemingen heel wat rompslomp, tijd en frustratie, terwijl ze de overheid tegelijk schaalvoordelen biedt.

Bron :  https://csam.be/nl/over-csam.html

 

CSAMServices (S227)

S183-SocialSecurityAccessManagementService

Webdienst die het Gebruikersbeheer van ONSS/RSZ raadpleegt voor informatie over welke organisatie door een persoon wordt vertegenwoordigd of wie een organisatie vertegenwoordigt.

S229-CapacityService

Dienst voor de raadpleging van organisatiecapaciteiten of personen voor een bepaald domein. Vandaag alleen binnen het domein Gezondheidszorg

S230-MandateService

Dienst voor de raadpleging van mandaten van organisaties of personen voor een bepaald domein. Vandaag alleen binnen het domein Gezondheidszorg

S315-PersonProfileConsultationService

Op basis van een persoonsnummer worden volgende gegevens uit de SMA databanken van BOSA DT opgehaald:

 • emailAddress
 • phoneNumber
 • preferredLanguage