Informatie eDepotServices (S139)

Informatie  eDepotServices (S139)

 

In het geval van de family eDepotServices gaat het om een groepering van alle webservices die aan FRNB de mogelijkheid geven om een onderneming te registreren en publiceren bij verschillende providers (KBO, Justitie en Staatsblad)

De volgende diensten zijn beschikbaar:

 

S140-MoniteurProxyService

  • FSB service voor FRNB om ondernemingen te publiceren met als provider Staatsblad

S142-JusticeProxyService

  • FSB service voor FRNB om ondernemingen aan te maken met als provider FOD justitie en Staatsblad

S143-EDepotCreateService

  • FSB service voor FRNB om ondernemingen aan te maken met als providers KBO, FOD justitie en Staatsblad

S144-EDepotUpdateService

  • FSB service voor FRNB om ondernemingen aan te passen en te publiceren met als providers KBO, FOD justitie en Staatsblad

 

S145-CredocNotificationService

 

S219-JusticeEDepotCallbackService

S220-MoniteurEDepotCallbackService