Informatie eHealthServices (S193)

Informatie  eHealthServices (S193)

Deze toepassing laat de gebruikers toe de identiteit van personen met een code te beschermen, zodat de nodige gegevens van deze personen kunnen worden gebruikt zonder dat hun privacy wordt geschonden.

Het eHealth-platform biedt eveneens de mogelijkheid om gegevens te anonimiseren door de detailkenmerken van deze personen te vervangen door algemene kenmerken.

https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/codering-en-anonimisering

De webservice CodageService omvat twee methoden:

- Een coderingsmethode "encode" voor de codering van stukken tekst (berichten, belangrijke gegevens, documenten...) na beveiligingscontroles (X509-certificaat) en volgens welomschreven regels voor de indienende toepassing.

- Een decoderingsmethode "decode" voor de decodering van eerder gecodeerde stukken tekst (berichten, belangrijke gegevens, documenten...) na beveiligingscontroles (X509-certificaat) en volgens welomschreven regels voor de indienende toepassing.

De 'coderingsmethode' kan standaard door iedereen worden gebruikt, terwijl de 'decoderingsmethode' door het sectoraal comité moet worden goedgekeurd om te worden gebruikt.

Het platform kan echter, bijvoorbeeld om longitudinaal onderzoek mogelijk te maken, de link tussen het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) en de code bewaren, maar geen andere persoonsgegevens.

De link kan alleen worden bewaard op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de ontvanger en na machtiging door de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

Wanneer een methode wordt aangeroepen, wordt eerst de aan de gebruiker toegewezen encryptiesleutel opgevraagd in de beveiligde sleutelopslag die onder toezicht van de Privacycommissie staat. Vervolgens wordt de methode met deze sleutel uitgevoerd.