Informatie EmployeeSelfServices (S252)

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

Het OFO maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling.

Met opleiding, opleidingsadvies en andere leeroplossingen helpen wij de federale overheidsdiensten en al hun personeelsleden om hun doelen te halen.

https://www.ofoifa.belgium.be/nl

EmployeeSelfServices (S252)

 

S253-PTS_AllowParticipation

Webservices voor webapplicatie OFO/IFA zodat ambtenaren zich voor cursussen kunnen inschrijven en op de hoogte blijven

S254-PTS_Book

Webservices voor webapplicatie OFO/IFA zodat ambtenaren zich voor cursussen kunnen inschrijven en op de hoogte blijven

S255-PTS_GetOrgList

Webservices voor webapplicatie OFO/IFA zodat ambtenaren zich voor cursussen kunnen inschrijven en op de hoogte blijven

S256-PTS_GetPDetailsRRN

Webservices voor webapplicatie OFO/IFA zodat ambtenaren zich voor cursussen kunnen inschrijven en op de hoogte blijven

S257-PTS_GetSessions

Webservices voor webapplicatie OFO/IFA zodat ambtenaren zich voor cursussen kunnen inschrijven en op de hoogte blijven

S258-PTS_KeepMeInformed

Webservices voor webapplicatie OFO/IFA zodat ambtenaren zich voor cursussen kunnen inschrijven en op de hoogte blijven

S259-PTS_SetPDetails

Webservices voor webapplicatie OFO/IFA zodat ambtenaren zich voor cursussen kunnen inschrijven en op de hoogte blijven