Contacteer ons !

 

 
Algemene info
Beschrijving van jouw idee
Beschrijf hieronder zo duidelijk mogelijk jouw idee
Wordt je verzoek gemotiveerd door een bestaande of toekomstige wet?
Geef hier aan welke rol je wil spelen bij de realisatie van dit idee
Huidige situatie
Vertel ons hier wat de gevolgen zouden zijn als er niets zou veranderen
Verschillende keuzes zijn mogelijk!
Gelieve aan te geven wie je eindgebruikers zijn (burgers, ambtenaren, bedrijven, ....) door ze te groeperen per categorie
Geef een schatting van het aantal eindgebruikers (grootorde) van deze toekomstige dienst
Welke bestaande computersystemen of -toepassingen kunnen (gedeeltelijk) helpen bij de realisatie van jouw idee? Welke aanpassingen zouden er dienen te gebeuren aan deze systemen of toepassingen?