Mogelijkheden van IAF

Met IAF kunnen, naast enkele sjablonen, applicaties en formulieren op basis van uw specificaties gebouwd worden. Zowel de opbouw, inhoud en look worden aangepast aan de specificaties van uw organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de meestgebruikte componenten en functionaliteiten in onze formulieren en applicaties. Deze kunnen gecombineerd worden om een applicatie op uw maat samen te stellen.

Test zeker het demoformulier om een overzicht te krijgen van de basisfunctionaliteiten. Klik op onderstaande afbeelding om het formulier te openen.

Componenten

Een IAF-project wordt opgebouwd uit modulaire, herbruikbare webcomponenten die een gelijkaardige gebruikservaring verzekeren over verschillende overheidsdiensten heen. Dit verhoogt het gebruiksgemak en zorgt voor snellere ontwikkeling van applicaties.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van deze componenten.

 

Persoonsgegevens opvragen


Omschrijving

Vraag persoonsgegevens van uw eindgebruikers zoals naam, adres, geboortedatum. Alle gegevens worden automatisch
ingevuld nadat de gebruiker zich authenticeert of de gebruiker kan de gegevens manueel invullen.

Kenmerken

 • Standaard onderdelen
  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
  • Geslacht (enkel indien essentieel voor de transactie)
 • Validatie van de ingevoerde gegevens
  • Controle of een geldig rijksregisternummer ingevoerd wordt
 • Geconnecteerde authentieke bron
  • Rijksregister

Bedrijfsgegevens opvragen


Omschrijving

Vraag gegevens van een onderneming  zoals adres, rechtsvorm, oprichtingsdatum. Gegevens worden automatisch
ingevuld nadat de gebruiker zoekt op ondernemingsnummer of naam van de onderneming. De gebruiker kan de
gegevens ook manueel invoeren.

Kenmerken

 • Standaard onderdelen
  • Zoekfunctie (op ondernemingsnummer of naam)
  • Resultatentabel
  • KBO-nummer
  • Naam
  • Adres
 • Validatie van de ingevoerde gegevens
  • Controle of een geldig rijksregisternummer ingevoerd wordt
 • Geconnecteerde authentieke bron
  • KBO-register

Gegevenstabel aanmaken


Omschrijving

Laat gebruikers toe een zelfde set gegevens meerdere malen toe te voegen. Bijvoorbeeld adresgegevens van meerdere
vestigingen van eenzelfde onderneming.

Kenmerken

 • Standaard onderdelen
  • Set van velden die herhaald kunnen worden
  • Knop om set gegevens te herhalen
  • Knop om gegevens te verwijderen
 • Validatie van de ingevoerde gegevens
  • Afhankelijk van de individuele velden in de set met gegevens kan validatie toegevoegd worden
 • Geconnecteerde auhtentieke bron
  • Afhankelijk van de individuele velden in de set met gegevens

Documenten toevoegen


Omschrijving

Laat gebruikers toe een of meerdere bijlage te uploaden. Begeleid de gebruiker door de documenten benodigde te
specifieren en uit te leggen waarom u dit document nodig hebt.

Kenmerken

 • Validatie van de ingevoerde gegevens
  • Aantal documenten die toegevoegd kunnen worden
  • Toegelate bestandsindelingen
  • Toegelate bestandsgrootte

 

 

 

Bekijk alle componenten Start een project

Functionaliteiten

Naast de verschillende componenten, zijn er ook tal van mogelijkheden om het gedrag van de applicatie aan te passen naar uw wensen. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende opties.

 • Tussentijds opslaan
  Met de functie ‘opslaan voor later’ hoeft de gebruiker niet alle velden meteen in te vullen. Wanneer de gebruiker de applicatie later opnieuw opent zullen de reeds ingevulde velden beschikbaar zijn.
 • Wizard
  Help de gebruiker te navigeren door complexere applicaties door de inhoud te verdelen in verschillende stappen. In de laatste stap krijgt de gebruiker een overzicht van de ingevoerde gegevens vooraleer in te dienen.
 • Bevestigingspagina
  Laat de gebruiker weten dat het indienen van gegevens succesvol was en wat de volgende stappen zijn.
Op de bevestigingspagina is het mogelijk een pdf van de ingediende gegevens ter beschikking te stellen van de gebruiker.
 • Authenticatie
  Laat de gebruiker zich veilig aanmelden op een IAF applicatie en controleer of een gebruiker de juiste rol heeft om deze applicatie te gebruiken. Na het aanmelden worden de persoonsgegevens van de gebruiker voor ingevuld. Dit is een functionaliteit aangeboden door de Federal Authentication Service (FAS).

Integraties

Door IAF applicaties te linken met relevante bronnen kunnen bij de overheid bekende gegevens (zoals persoonsgegevens of bedrijfsgegevens) voor ingevuld worden in de toepassing na authenticatie of na opzoeking door de gebruiker.

 • Integratie met uw back-end systemen
  Indien u reeds over relevante gegevens beschikt, kan een IAF applicatie gekoppeld worden aan uw interne systemen. Hierdoor kan automatisch bepaalde informatie uit uw systemen opgehaald worden en ingevuld worden voor de gebruiker. Een voorbeeld hiervan is het ophalen van reeds bestaande vergunningsaanvragen wanneer een gebruiker zich aanmeldt in een applicatie om een vergunning aan te vragen. Nadat de gebruiker gegevens indient via een IAF applicatie, kunnen deze opnieuw naar uw systemen worden doorgestuurd voor (automatische) verwerking. Indien u nog geen technische systemen beschikbaar hebt, kunnen we uw applicatie koppelen aan een ticketingsysteem (plan.io) zodat u de inkomende gegevens manueel kan verwerken.
 • Integratie met authentieke bronnen
  Het ophalen van gegevens bij relevante authentieke bronnen gebeurt door de Federal Service Platform. Enkele voorbeelden van authentieke gegevensbronnen zijn: persoonsgegevens (uit het rijksregister), ondernemingsgegevens (uit het KBO register), ...Neem zeker een kijkje op de site van de Belgische authentieke bronnen voor een volledig overzicht. Integratie met de vereiste authentieke bronnen is deel van het IAF project, hiervoor zijn geen aparte toestemmingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit nodig zolang het om gegevens van de eindgebruiker zelf gaat en deze hiervoor toestemming geeft. Indien de gebruiker gegevens van derden moet ophalen uit authentieke bron, bent u als organisatie verantwoordelijk voor de nodige toestemmingen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Naast de bestaande integraties met authentieke bronnen, kunnen ook steeds nieuwe integraties ontwikkeld worden.

Start een project