Ondersteuning

Gebruikersvragen

Gebruikers worden door Measuremail ondersteund op basis van 3 elementen:

  • gebruikerstraining (verplicht)
  • Onlne gebruikershandleiding en instructievideo's
  • Measuremail supportdesk

Incidenten

Iets werkt niet zoals het hoort. Bij melding, krijgt de aanvrager een issuenummer toegewezen. 

  • Measuremail supportdesk
  • Responsetijden
Level Business Impact Bevestiging/terugbellen binnen Doel
1 Critical 1 uur totdat probleem verholpen is
2 Significant 4 uur fix of workaround binnen 2 werkdagen
3 Some 12 uur fix of workaround binnen 7 werkdagen
4 Minimaal 24 uur fix of workaround binnen eerst volgende release


Verzoeken / change requests

In het geval de gebruiker een verzoek heeft voor een wijziging zal dit worden geregistreerd in het issuesysteem van Measuremail. Measuremail zal dit registeren als issuetype “proposal”. In een periodiek overleg met Opdrachtgever zullen de verzoeken worden besproken. Verzoeken welke integraal toepasbaar zijn op de klanten van Measuremail worden op basis van een releaseplanning door Measuremail ingepland. Voor verzoeken die specifiek zijn voor Opdrachtgever zijn, zoals consultancy, zal in overleg met Opdrachtgever bepaald worden hoe deze zullen worden ingewilligd.