Stappenplan

Verkennende vergadering: de klant neemt contact op met de Service Manager van het DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA voor een vergadering om zijn behoeften en een eerste aanpak m.b.t. de dienst Newsletter uiteen te zetten. Ook kan er een vergadering met de leverancier georganiseerd worden, ter plekke of via videoconferentie. 

Offerte: de klant vraagt aan de dienstverlener een prijsofferte voor de verschillende gewenste prestaties in overeenstemming met het bestek. De dienstverlener stuurt de offerte per e-mail naar de klant binnen de 2 werkdagen.

  • gewenste soort abonnementsformule en aantal accounts (basic, advanced, premium)
  • aantal opleidingssessies, taal

Bestelbon: als de klant akkoord gaat met de offerte, stuurt hij een bestelbon naar de dienstverlener.

Contract voor verwerking van persoonsgegevens (GDPR): in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de dienstverlener gelijktijdig met de bestelbon

Uitvoering van de prestatie door de dienstverlener, configuratie van de domeinnaam die gebruikt wordt als verzender van de mails, standaardconfiguratie van de account en van de basistemplates

Levering van de diensten: de dienstverlener deelt de klant de toegangen tot zijn account mee. 

Leveringsbon (optioneel): na de levering van de prestaties in het kader van de opdracht vult de dienstverlener de leveringsbon in op basis van de offerte en stuurt hij de bon naar de klant ter aanvaarding van de geleverde prestaties. De dienstverlener zal deze aanvaarding bij de factuur voegen.

Facturatie van de dienstverlener aan de klant