Open Data Federaal Portaal

Open Data – Vermelden studie, toepassing of evenement op federaal open data portaal

 

Context

Open data zijn gegevens die gratis ter beschikking worden gesteld voor hergebruik, in een makkelijk te verwerken formaat, die geen persoonsgebonden of andere gevoelige informatie (meer) bevat.
Op federaal niveau levert de Open Data Taskforce (met leden van de FOD BOSA DG DT) hiervoor ondersteuning.
 

Beschrijving van de dienst

Personen, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsdiensten die een evenement organiseren over open data, een toepassing hebben gemaakt die gebruik maakt van open data, of een studie over open data hebben gepubliceerd, kunnen dit gratis vermelden op het federale open data portaal.
 

Wie kan deze dienst aanvragen ?

a) Iedereen (overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen…) die in België een evenement organiseert, dat hoofdzakelijk over open data gaat.

b) Iedereen die een toepassing heeft gemaakt die open data hergebruikt van een overheid, vereniging of bedrijf in België.

c) Iedereen die een studie heeft gemaakt die hoofdzakelijk gaat over de impact of het (her)gebruik van open data in België.

Deze worden verder in deze tekst “Aanvrager” genoemd.

 

Procedure

1° De Aanvrager vult het contactformulier in (https://data.gov.be/fr/contact) of stuurt een e-mail naar opendata@belgium.be, met :

  • a) een korte, neutrale beschrijving (max. 1000 tekens) van het evenement, de toepassing of de studie
  • b) een link naar een webpagina met meer informatie over de studie, het evenement of de toepassing
  • c) in het geval van een toepassing: een link of beschrijving van de open data die in de toepassing gebruikt wordt

De Aanvrager ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging.

De Taskforce evalueert de aanvraag en neemt contact op met de Aanvrager als er bijkomende informatie nodig is, of als de beschrijving aangepast of vertaald moet worden.

De Taskforce publiceert de beschrijving van het studie, evenement of de toepassing in het Nederlands en het Frans op het federale open data portaal - respectievelijk in de rubriek Studies, Nieuws of Apps – of contacteert de Aanvrager als de aanvraag geweigerd werd.

 

Termijnen

  • Ontvangstbevestiging: binnen de 5 werkdagen
  • Publicatie: “best effort” (gemiddeld binnen de 5 werkdagen)

 

Prijs

Deze dienst is gratis

 

Bijkomende informatie

"Evenement" wordt ruim opgevat, zoals bijvoorbeeld een conferentie, opleiding, seminarie, hackathon, …  Zowel gratis als betalende evenementen komen in aanmerking.

"Toepassing" wordt ruim opgevat, zoals bijvoorbeeld een website, blog post, mobiele applicatie… Zowel gratis als betalende toepassingen komen in aanmerking.

"Studie" wordt ruim opgevat, zoals bijvoorbeeld een eindwerk in middelbaar of hoger onderwijs, papers van academische instellingen, bedrijven of sectorfederaties…

 

Vermelding van een studie, evenement of toepassing op het federale open data portaal houdt geen waardeoordeel in,

de Open Data Taskforce en de federale staat zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de beschikbaarheid van de toepassing, het evenement of de studie.

 

Service managers BOSA DG DT

Bart Hanssens (backup: Christine Copers)