BeSt Services Release 2023

BeSt Services Release 2024

 

Terugblik op 2023

In september 2023 werden een aantal nieuwe JSON services voor het opzoeken van adres informatie 

  • Address: zoek adres informatie op basis van 1 of meerdere parameters (ID, postal code, REFNIS code, municipality name, postID, municipalityID, streetID, street name, gps or Lambert coordinates binnen bepaalde straal, status)
  • Municipalities: zoek gemeente informatie op basis van 1 of meerdere parameters (ID, name, postal code, REFNIS code, postID)
  • Postalinfos: zoek postcode informatie op basis van 1 of meerdere parameters (ID, name, postal code)
  • Streets: zoek straat informatie op basis van 1 of meerdere parameters (ID, name, postal code, REFNIS code, postID, municipalityID, status)…

Voor meer informatie, zie de gebruikersgids “BeSt_Userguide_Web_services” onder 4) Documentatie en Planning BeSt service)

In december werd de full download service omgeschakeld naar een nieuwe XSD versie, v24.4 waardoor dezelfde XSD nu zal gebruikt worden voor zowel de full download als de toekomstige mutaties


Planning 2024

Voor dit jaar zijn volgende implementaties gepland:

  • Mutatieservice voor de regio Wallonië (File service)

Aan de hand van de mutaties, zullen gebruikers die ervoor geopteerd hebben te werken met een eigen kopie van de BeSt address databank, deze dagelijks kunnen bijwerken. Voor meer informatie, zie de gebruikersgids “BeSt_Userguide_MFT_services” onder 4) Documentatie en Planning BeSt service.
 
Voor de mutaties van de regio’s Brussel en Vlaanderen is op dit ogenblik nog geen planning beschikbaar.

  • Nieuwe anomaly service (JSON)

deze service zal u kunnen oproepen vanuit een business applicatie om een foutmelding te doen m.b.t. adres gegevens. Voor meer informatie, zie de gebruikersgids “BeSt_Userguide_Web_services” onder 4) Documentatie en Planning BeSt service

 

  • Nieuwe history service (JSON)

met deze service zal u historische adres informatie kunnen opzoeken (bijvoorbeeld: welke straat was de voorganger van een gegeven straat). Deze service zal enkel functioneren voor regio’s die al mutaties aanleveren. De beschikbare historische informatie is beperkt in de tijd tot de historische informatie die zal opgebouwd worden op basis van de dagelijkse mutaties die aangeleverd zullen worden door de 3 regio’s.
Voor meer informatie, zie de gebruikersgids “BeSt_Userguide_Web_services” onder 4) Documentatie en Planning BeSt service