Informatie BeStServices (S332)

INFORMATIE  BESTSERVICES (S332)

Klik op de volgende link om de Open Data pagina te bezoeken : https://opendata.bosa.be/index.nl.html

 

EUROPESE INSPIRE-RICHTLIJN  (Infrastructure for Spatial Information in Europe)

 

De richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE werd gepubliceerd in het officieel Journaal op 25 april 2007.

De INSPIRE richtlijn trad in werking op 15 mei 2007. De richtlijn vereist ook dat algemene Implementing Rules (IR) toegepast worden in een aantal specifieke domeinen zoals de Metadata, Data Specifications, Network Services, Data and Service Sharing and Monitoring and Reporting.

In België werd de INSPIRE richtlijn omgezet :

Tussen de drie Gewesten en de federale overheid is er ook een samenwerkingsakkoord ondertekend

om de implementatie tussen de verschillende overheden in België te coördineren

 

U vindt hier de presentatie van het BeSt-project  : presentatie

 

Authentieke regionale bronnen

Brussels Gewest

In het Brussels Gewest brengt het UrbiS-project een reeks cartografische databanken en diensten samen die betrekking hebben op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die door het CIBG worden geproduceerd.

Vlaamse Gewest

In het Vlaamse Gewest is het CRAB (Centrale ReferentieAdressenBestand) adresregister de authentieke bron voor adressen en bevat het alle officiële adressen en hun geografische ligging. I

Waals Gewest

In het Waals Gewest is het ICAR-project (Inventaire Centralisé des Adresses et des Rues) het Waals gewestelijk adressenregister en dus de authentieke bron

 

File Services

 

S349-FullDownloadService_API

Full Download laat een gebruiker toe om via MFT een bestand te downloaden voor elke entiteit van het BeSt-datamodel per regio met een volledige database van alle laatste versies van

 • de adressen,
 • straatnamen,
 • gemeenten,
 • deelgemeenten
 • en postcode-informatie

aanwezig in de drie authentieke bronnen die de gegevens aanleveren:

 • Vlaanderen,
 • Brussel
 • en Wallonië.

 

S350-AddressMutationFileService_API

Een mutatie is :

 • de aanmaak van een nieuw record,
 • de wijziging van een record,
 • of de archivering van een record.

INSERT

Een insert vindt plaats wanneer een nieuw record wordt aangemaakt

Voorbeeld: Er wordt een nieuw Adres of een nieuwe Straatnaam aangemaakt.

 

UPDATE

Een update vindt plaats wanneer niet-identificerende informatie van een record wordt gewijzigd.

Elke regio bepaalt zelf wat wordt beschouwd als identificerende en niet-identificerende informatie.

Voorbeeld: De status van een Straatnaam wordt gewijzigd van ‘voorgesteld’ naar ‘huidig’

 

ARCHIVE

Een archive vindt plaats wanneer een record wordt gearchiveerd (of logischerwijze wordt gewist wanneer er sprake is van fouten).

Gelieve daarbij te noteren dat deze archive niet betekent dat de gearchiveerde versie van het record fysiek wordt verwijderd uit de database.

Nota van BOSA: wij geven de voorkeur aan de term ‘archive’ hier, om verwarring te vermijden met de tabellen ‘add’ en ‘delete’ die zullen worden gebruikt om de deltabestanden op te bouwen.

Voorbeeld: een adres zal niet meer worden gebruikt en wordt gearchiveerd.  

 

 

Web Services

 

S352-SearchMunicipalityService

De dienst SearchMunicipality laat een gebruiker toe een Belgische gemeente te zoeken in de drie authentieke bronnen die de gegevens aanleveren voor deze dienst:

 • Vlaanderen,
 • Brussel
 • en Wallonië.

S353-SearchStreetnameService

De dienst SearchStreetname laat een gebruiker toe een Straatnaam op te zoeken en alle informatie erover op te halen uit de drie authentieke bronnen die de gegevens aanleveren voor deze dienst:

Vlaanderen,

Brussel

en Wallonië.

S354-SearchAddressService

De dienst SearchAddress laat een gebruiker toe een Adres (of meerdere Adressen) op te zoeken en alle informatie erover op te halen uit de drie authentieke bronnen die de gegevens aanleveren voor deze dienst:

 • Vlaanderen,
 • Brussel
 • en Wallonië.

De adres informatie die de service terug geeft bevat referenties (pointers) naar straatnaam en gemeentenaam (niet de voluit geschreven straatnaam noch de voluit geschreven gemeentenaam).

S355-SearchAddressRepresentationService

De dienst SearchAddressrepresentation  laat een gebruiker toe een Adres (of meerdere Adressen) op te zoeken en alle informatie erover op te halen uit de drie authentieke bronnen die de gegevens aanleveren voor deze dienst:

 • Vlaanderen,
 • Brussel
 • en Wallonië.

De adres informatie die de service terug geeft bevat de straatnaam en gemeentenaam voluit geschreven (geen referenties).

S356-AnomalyService

Met de webdienst Anomaly kan een gebruiker elke anomalie die in een adres wordt gedetecteerd, melden

 

S357-SearchStreetnameHistoryService

De webdienst SearchStreetnameHistory laat een gebruiker toe de geschiedenis van een Straatnaam op te zoeken in de drie authentieke bronnen die de gegevens aanleveren voor deze dienst:

 • Vlaanderen,
 • Brussel
 • en Wallonië.

 

S358-SearchAddressHistoryService

De webdienst SearchAddressHistory laat een gebruiker toe de geschiedenis van een Adres op te zoeken in de drie authentieke bronnen die de gegevens aanleveren voor deze dienst:

 • Vlaanderen,
 • Brussel
 • en Wallonië.

S359-SearchPartOfMunicipalityService

De webdienst SearchPartOfMunicipality laat een gebruiker toe een "PartOfMunicipality" op te zoeken en alle informatie erover op te halen uit de authentieke bron van Wallonië die de gegevens aanleveren voor deze dienst