Informatie BeStServices (S332)

 

BeSt is tot stand gekomen door een samenwerkingsakkoord tussen de drie Gewesten en een aantal  federale partners.

Het doel van het BeSt project is om adres diensten aan te bieden op federaal niveau die adres informatie, afkomstig uit de 3 regionale authenthieke bronnen, bundelen. Ieder gewest (Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest) beschikt immers over een authenthieke bron van adresgegevens voor zijn grondgebied, met daarin de nodige gegevens voor het eenduidig lokaliseren van percelen en de daarop aanwezige constructies zoals huizen of industriële gebouwen.

De BeST adres services omvatten webservices en file transfer services die de informatie van deze 3 gegevensbronnen op federaal niveau bundelen.

Het hierboven vermelde samenwerkingsakkoord werd bekrachtigd met:

om de implementatie tussen de verschillende overheden in België te coördineren

 

U vindt hier de presentatie van het BeSt-project  : presentatie

 

Authentieke regionale bronnen

 

Brussels Gewest

In het Brussels Gewest brengt het UrbiS-project een reeks cartografische databanken en diensten samen die betrekking hebben op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die door het CIBG worden geproduceerd.

Vlaamse Gewest

In het Vlaamse Gewest is het adresregister de authentieke bron het bevat alle officiële adressen en hun geografische ligging.

Waals Gewest

In het Waals Gewest is het ICAR-project (Inventaire Centralisé des Adresses et des Rues) het Waals gewestelijk adressenregister en dus de authentieke bron

Licentie BeSt Address

BeSt en Inspire

 

Best is gebaseerd op de Inspire-richtlijn zonder er volledig compliant mee te zijn. 

De richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE werd gepubliceerd in het officieel Journaal op 25 april 2007.

De INSPIRE  richtlijn trad in werking op 15 mei 2007. De richtlijn vereist ook dat algemene Implementing Rules (IR) toegepast worden in een aantal specifieke domeinen zoals de Metadata, Data Specifications, Network Services, Data and Service Sharing and Monitoring and Reporting.

“De INSPIRE-richtlijn heeft tot doel een infrastructuur voor ruimtelijke gegevens van de Europese Unie te creëren voor de doeleinden van EU-milieubeleid en -beleid of -activiteiten die een impact op het milieu kunnen hebben. Deze Europese ruimtelijke data-infrastructuur zal het delen van ruimtelijke informatie over het milieu tussen organisaties in de publieke sector mogelijk maken, de toegang van het publiek tot ruimtelijke informatie in heel Europa vergemakkelijken en helpen bij de beleidsvorming over de grenzen heen.”

Voor meer informatie over Inspire kan u terecht op: https://inspire.ec.europa.eu/Themes/79/2892

BeSt kan in feite beschouwd worden als een “specialisatie” van Inspire voor de Belgische situatie.

Aspecten waarin BeSt verschilt van Inspire zijn onder meer:

 • Naamgeving van bepaalde gegevenselementen
 • Gebruik van aparte klassen voor gemeente, partOfMunicipality, straatnaam, adres, postInfo in plaats van één grote klasse
 • Weglating van bepaalde gegevenselementen die door Inspire . als "void" worden gekwalificeerd

Deze aanpak werd gekozen omwille van de duidelijkheid voor Belgische gebruikers en om Belgische adressen te kunnen valideren op basis van het BeSt-datamodel.

 

File Services

 

S349-FullDownloadServiceAPI

Full Download laat een gebruiker toe om via MFT een bestand te downloaden voor elke entiteit van het BeSt-datamodel per regio met een volledige database van alle laatste versies van

 • de adressen,
 • straatnamen,
 • gemeenten,
 • deelgemeenten
 • en postcode-informatie

aanwezig in de drie authentieke bronnen die de gegevens aanleveren:

 • Vlaanderen,
 • Brussel
 • en Wallonië.

S350-AddressMutationFileServiceAPI

Een mutatie is :

 • de aanmaak van een nieuw record,
 • de wijziging van een record,

ADD

Een Add vindt plaats wanneer een nieuw record wordt aangemaakt

Voorbeeld: Er wordt een nieuw Adres of een nieuwe Straatnaam aangemaakt.

UPDATE

Een update vindt plaats wanneer niet-identificerende informatie van een record wordt gewijzigd.

Voorbeeld: De status van een Straatnaam wordt gewijzigd van ‘voorgesteld’ naar ‘huidig’

 

REST SERVICES

 

S499-BeStAPI

De dienst BeStAPI laat een gebruiker toe :

 • Address: zoek adres informatie op basis van 1 of meerdere parameters (ID, postal code, REFNIS code, municipality name, postID, municipalityID, streetID, street name, gps or Lambert coordinates binnen bepaalde straal, status)
 • Municipalities: zoek gemeente informatie op basis van 1 of meerdere parameters (ID, name, postal code, REFNIS code, postID)
 • Postalinfos: zoek postcode informatie op basis van 1 of meerdere parameters (ID, name, postal code)
 • Streets: zoek straat informatie op basis van 1 of meerdere parameters (ID, name, postal code, REFNIS code, postID, municipalityID, status)…

Definitie: BeSt_Search_openapi.yaml