Informatie DebtServices (S163)

Webservices waarmee het bestaan van bedrijfsschulden kan worden opgevraagd bij RSZ en FOD Financiën.

DebtServices (S163)

 

 

Kenmerken van beschikbare services

 

 

 

S180-FiscalDebtService

GetFiscalAttest

Het antwoord bevat de datum, bedrijfsnaam, bedrijfsnummer, foutcode en resultaat.


Het resultaatveld is een Booleaans veld en bevat daarom alleen een "echte" of "valse" waarde, "echte", wat betekent dat de onderneming een belastingschuld heeft.

 

 

S272-ConsultVATService

Dienst om te controleren of een bedrijf BTW-plichtig is

 

 

S389-EnterpriseSocialDebtService 

Webservice om informatie te ontvangen over de sociale schulden van een onderneming bij RSZ