Documentatie JudicialServices (S260)

Technische  Documentatie  JudicialServices (S260)

 

Algemene technische documentatie JudicialServices (S260)

Deze pagina geeft de technische informatie en handleidingen voor de verschillende webservices onder deze familie.

Algemene gebruikers handleiding voor het aanroepen van een FSB web service :

Het document is van toepassing voor alle services.

 

Specifieke technische documentatie per service

Kies een FSB service en versie uit de JudicialServices catalog hieronder

 • Handleiding per webservice en versie
 • WSDL per webservice en versie
 • Endpoints van omgevingen
  • INT
  • PROD
 • Security policies van omgevingen
  • Security Policy 1 eist dat enkel de payload van de request getekend wordt.  De response is niet getekend.
  • Security Policy 2 eist toevoeging van een timestamp, de payload en timestamp van de request worden getekend. De response wordt getekend teruggestuurd.
  • Security Policy 3 eist toevoeging van een timestamp, de payload en timestamp van de request worden getekend. De response wordt met SHA256 getekend teruggestuurd.

 

Catalogue JudicialServices (S260)

Beschrijving

S261-CriminalRecordService                                        

 

Webservice die het mogelijk maakt het strafblad van een persoon te raadplegen.

 

 

S277-DriversLicenseSuspensionStatusConsultationService         

 

 Ophalen van juridische beslissing op een rijbewijs (intrekking, annulatie,…)

 S278-OffenderService

 

  Ophalen van gevangenis waar de gedetineerde bevindt                                                                                                                                    

 

 

 S303-eJustBoxConsultationService

 

 

 Webservice voor het opladen of consulteren van data in eBox van Justitie

 

 

            S304-eJustBoxManageAddressBookService

 

             Webservice voor het opladen of consulteren van data in eBox van Justitie

 

              S305-eJustBoxPublicationService

 

             Webservice voor het opladen of consulteren van data in eBox van Justitie

 

             S307-eJustBoxSearchAddressBookService

 

             Webservice voor het opladen of consulteren van data in eBox van Justitie

 

S436-AdvancedOffenderService

 

Deze webservice geeft details over de maatregelen die zijn genomen door de gevangenis waar de gedetineerde zich bevindt

 

             S471-CivilStatusDocumentsService

 

Deze Webservice biedt methoden om documenten in DABS bij te werken.. Dit pakket is generiek voor alle documenttypes.

 

            S472-CivilStatusNotificationsService

 

Deze webservice maakt het mogelijk kennisgevingen tussen gemeenten en consulaten te registreren en te verkrijgen.

 

Terug naar JudicialServices (S260)